Wij krijgen wel eens vragen over de door ons gehanteerde tarieven.

Wij zijn transparant in alles wat we doen, dus ook in onze tarieven. Daarnaast geven wij u graag een toelichting op factoren die van invloed zijn op deze tarieven. Want onze uurtarieven zijn natuurlijk ook gebaseerd op het rendabel houden van Installatiebedrijf J. Dekker BV. Zodat wij u nog jarenlang van dienst kunnen zijn en onze medewerkers voor lange tijd zekerheid hebben over hun baan.

Geplande werkzaamheden

De werkzaamheden die een installatiebedrijf kan uitvoeren voor u zijn divers. Er zijn werkzaamheden die eenvoudig op termijn kunnen worden gepland. Onderhoudsbeurten aan CV-ketels en andere installaties zijn daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zijn er klussen die een paar uur in beslag nemen (korte klussen) en grotere projecten. Deze worden in overleg met u zo snel mogelijk ingepland.

Kleine klussen en storingen

Niet alles kan worden gepland. Het is moeilijk om aan de telefoon een inschatting te maken van de benodigde tijd die nodig is om u te helpen. Daarnaast is er bij elke opdracht, klein of groot,  tijd voor werkvoorbereiding en financiële afhandeling nodig. Houdt u er daarom rekening mee dat wij altijd minimaal 1 uur factureren.

Verwacht u dat uw opdracht minder dan 1 uur tijd in beslag zal nemen? Dan kunt u misschien een extra klusje tegelijkertijd laten uitvoeren, bijvoorbeeld dakgoot  schoonmaken, kraanleertje vervangen? U kunt dit overleggen met de planning.

Werkvoorbereiding, calculatie en facturatie

U ziet zelf alleen de werkzaamheden die onze monteurs bij u op locatie uitvoeren.  En niet alleen onze monteurs zijn voor u aan het werk. Bij ons op het bedrijf vinden alle voorbereidende werkzaamheden plaats, vanaf de aanname van de telefoon. Voordat onze monteurs aan de slag kunnen, zijn er al een aantal zaken op kantoor voorbereid. Het bestellen van de juiste producten, het instrueren van de monteurs, administratieve afhandeling en het zoeken naar de beste oplossing en het uitwerken hiervan zijn goede voorbeelden van werkvoorbereiding. Het komt tevens voor dat een calculator berekeningen voor de materialen en eventuele tekeningen moet maken.

En al het werk moet vervolgens op de juiste wijze correct worden gefactureerd, facturen worden verstuurd en al dan niet tijdige betalingen worden verwerkt.

Storingen binnen/buiten reguliere werktijden

Storingen verhelpen wij zo snel mogelijk binnen de reguliere openingstijden. Afhankelijk van de aard van de storing en de beschikbaarheid van de servicemonteurs zijn wij ook buiten de reguliere werktijden te bereiken om calamiteiten op te lossen. Als u een servicecontract heeft, staan daarin de afspraken hierover en de tarieven beschreven. Heeft u geen servicecontract? Dan hanteren wij onze reguliere tarieven.

Wilt u de storing laten verhelpen buiten de reguliere werktijden? Houdt u dan rekening met een toeslag bij die minimaal conform de Kleinmetaal CAO is. Daarnaast wordt de reistijd doorgerekend als werktijd. Deze reistijd bij storingen wordt gerekend vanaf de woonplaats van de monteur en niet de vestigingsplaats Ede. 

Prijsindicatie 

Als u een prijsindicatie wenst voorafgaande aan de werkzaamheden, dan proberen wij u een zo goed mogelijke prijsindicatie te geven op basis van de beschikbare informatie. Wij zijn zorgvuldig in het berekenen van deze prijsindicatie, maar het is geen vaste prijsafspraak. Ondanks alle inspanningen om tot een goede prijsindicatie te komen, kan het gebeuren dat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat er meer werkuren nodig zijn voor een correcte oplevering. Ook onze ervaren medewerkers lopen tegen onvoorziene situaties aan en kunnen niet door muren of vloeren heen kijken en om vooraf precies te zien hoe de situatie is.

Benodigd materiaal in de auto en in het magazijn

Onze monteurs hebben een beperkt assortiment aan materiaal in hun auto. Ons complete magazijn telt ruim 350M2, dus u kunt zich voorstellen dat wat zij in de auto meenemen slechts een klein deel is. Ook om diefstal uit de auto te voorkomen. Daarnaast wegen zij vooraf zoveel mogelijk af welk materiaal er extra meegenomen moet worden. Ondanks dit voorwerk  kan het voorkomen dat zij terug naar de zaak moeten om het juiste materiaal op te halen. Dit valt onder het reguliere werk bij de opdracht.

Wij proberen dit natuurlijk tot een minimum te beperken.

Diploma’s en certificaten

Installatiebedrijf J. Dekker BV is als bedrijf in het bezit van algemene en specialistische kwaliteitscertificaten, die aan u waarborgen dat u bij ons de hoogste kwaliteit krijgt. Aan de basis van deze certificaten staan onze goed opgeleide medewerkers. Al onze 1e monteurs zijn in het bezit van hun vakdiploma’s. Voor de specialistische deelgebieden binnen de installatietechniek als regeltechniek en zinkwerk hebben onze medewerkers extra scholing gehad en deze afgerond met een certificaat of diploma. Voor deze specialistische werkzaamheden rekenen wij specifieke uurtarieven. 

Beloning medewerkers

Er is een tekort aan technische specialisten op de arbeidsmarkt. En omdat er steeds minder animo is voor technische beroepen, zal dit tekort in de toekomst alleen maar verder toenemen.

Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de technische specialist. Installaties worden steeds “slimmer”, waardoor ook de installateur steeds slimmer moet worden. Er moet veel worden geschoold om de steeds meer hightech oplossingen op de juiste manier te kunnen installeren, onderhouden en repareren.

Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers, en geven graag een goed salaris als waardering. Voordeel voor onze klanten: u heeft goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen voor u aan het werk.


UURTARIEVEN EN TOESLAGEN 2023

Uurtarief excl. 21% BTW Uurtarief incl. 21% BTW
1e monteur € 65,00 € 78,65
2e monteur € 45,00 € 54,54
Leerling monteur € 37,50 € 45,37
Stagiaere € 27,50 € 33.27
Servicemonteur cv onderhoud & storingen € 65,00 € 78,65
Zink specialst € 65,00 € 78,65
Calculator / Werkvoorbereider € 75,00 € 90,75
Periode  toeslag Toeslagpercentage
Weekdag na 17.00 uur 50%
Zaterdag 50%
Zon- en feestdagen 100%

 

VOORRIJKOSTEN 2023

Zone 2
postcode 6701, 6702, 6703, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718,
6745, 6741, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

€ 37,50 incl. BTW
Zone 3
Postcode beginnend met 37, 38, 39, 40, 68
€ 50,00 incl. BTW
Zone 4
Postcode beginnend met 12, 34, 35 , 36, 41, 65, 66, 69 ,73
€ 70,00 incl. BTW

Al overige gebieden in oveleg met een minimum van € 95,00

Vaste tarieven

CV onderhoud, zonder contract in regio € 150.00 incl. BTW
MV kanaal reiniging € 245,00 incl. BTW
WTW kanaal reiniging € 325,00 incl. BTW
Ventilatiebox vervangen + kanaal reiniging                                               € 595,00 incl. BTW